Zoek naar het midden,
waar je vlam beeft in het donker.
Stook het voorzichtig op, want
laaiend vuur verteert het hart.